ERKEND LEERBEDRIJF WORDEN


U wilt erkend leerbedrijf worden omdat u een leerling gaat begeleiden of een leerling zoekt. Om erkend leerbedrijf te worden, moet u aan twee voorwaarden voldoen.

De eerste voorwaarde is dat u de deelnemer een werkplek biedt die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De student moet het beroep kunnen uitoefenen waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Daarnaast moet het leerbedrijf de student in staat stellen opdrachten te vervullen die hij of zij nodig heeft om, via tussentijdse toetsen en opdrachten, aan de eindtermen van de opleiding te kunnen voldoen.

De tweede voorwaarde is dat u de nodige faciliteiten biedt: u wijst een praktijkopleider (mentor, vaak senior medewerker) aan. Deze praktijkopleiders, ook wel leermeesters genoemd, geven vakkennis door aan jongeren die straks het fundament van de bedrijfstak vormen.

Logidex werft en selecteert de meest gemotiveerde leerlingen en begeleidt uw erkenningsaanvraag. Wij kennen de contactpersonen bij SBB en adviseren u omtrent de procedure. Verder houdt Logidex contact met de school om op de hoogte te blijven van het verloop van de praktijkopleiding. Ook organiseert Logidex trainingsdagen voor de praktijkbegeleiders. Door MBO studenten te helpen opleiden levert u een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Om leerbedrijf te worden moet u allereerst een erkenning aanvragen.

Een erkenning aanvragen via het SBB doet u in een paar stappen >

OP ZOEK NAAR EEN LEERWERKPLEK?
SCHRIJF JE NU IN!