Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ERKEND LEERBEDRIJF
WORDEN


U wilt erkend leerbedrijf worden omdat u een leerling gaat begeleiden of een leerling zoekt. Om erkend leerbedrijf te worden, moet u aan twee voorwaarden voldoen.

De eerste voorwaarde is dat u de deelnemer een werkplek biedt die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De student moet het beroep kunnen uitoefenen waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Het leerbedrijf moet in staat zijn om de student opdrachten te laten vervullen die hij of zij nodig heeft om aan de eindtermen (via tussentijdse toetsen) te kunnen voldoen.

De tweede voorwaarde is dat u de nodige faciliteiten biedt: u wijst een praktijkopleider (mentor, vaak sr. medewerker) aan. Deze praktijkopleiders, ook wel leermeesters genoemd, geven vakkennis door aan jongeren die straks het fundament van de bedrijfstak vormen.

Logidex werft en selecteert de meest gemotiveerde leerlingen en begeleidt uw aanvraag. Wij kennen de contactpersonen bij SBB en adviseren u omtrent de procedure. Verder houdt Logidex contact met de school om op de hoogte te blijven van het verloop van de praktijkopleiding en organiseert Logidex diverse trainingsdagen voor praktijkbegeleiders.

Door studenten te helpen opleiden levert u een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Om leerbedrijf te worden moet u eerst een erkenning aanvragen.

Een erkenning aanvragen doet u in een paar stappen >